นิทรรศการด้านไอที 2021

We are planning to join the IT Exhibition event below.

City Date IT Exhibition URL
Taiwan, Taipei 8 December 2021 1:30 – 4:50pm (TP time) Sophos + Allied Telesis + eSoft Cyber Security solution Joint Seminar for Smart Manufacture and Medical 2021 Sophos + Allied Telesis + eSoft Cyber Security solution Joint Seminar for Smart Manufacture and Medical 2021
Hong Kong 27 – 30 October 2021 (Wednesday – Saturday) Hong Kong Trade Development Council International ICT Expo 2021 Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Wanchai
Taipei 23 – 26 March 2021 Smart City Summit & Expo Home (smartcity.org.tw)
Bangkok 24 March 2021 TechTalkThai TechTalkThai | ศูนย์รวมข่าว Enterprise IT ออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทย – TechTalkThai
New Zealand 31 August – 1 September 2021 NZ CIO Summit Summit | NZ CIO Summit 2020
Share article